സി-ഡിറ്റ്‌ കോഴ്സുകളിലേക്‍കുള്ള അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചു.

സി-ഡിറ്റ്‌ അന്ഗീകൃത കോഴ്സുകളിലേക്‍കുള്ള അഡ്മിഷന്‍ പെരുമ്പുഴ പെര്‍ഫെക്റ്റ്‌ കംപുറെര്സില്‍ ആരംഭിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക് വിളിക്കുക.
2526810, 9446317810, 9847055455
Share on Google Plus

About Gulf Jobs

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ