പൊയ്കയില്‍ മാടന്കാവില്‍ നടന്ന വില്‍ കലാമേള

പെരുമ്പുഴ പൊയ്കയില്‍ മാടന്കാവില്‍ മാടനൂട്ടു ഉത്സവം രണ്ടാം ദിവസം തിരുവനന്തപുരം ഐശ്വര്യ അവതരിപ്പിച്ച വില്കലാമേള.Share on Google Plus

About Gulf Jobs

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ