ചരമം: പി എം ജോണ്‍

പെരുമ്പുഴ അമ്പലം വില പുത്തെന്‍വീട്ടില്‍ പി എം ജോണ്‍ ഡിസംബര്‍ 24 രാത്രി അന്തരിച്ചു.

Share on Google Plus

About Gulf Jobs

1 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):