കൊചാലുംമൂട് ചാമുന്ടെശ്വരി ക്ഷേത്രം 2-ആം നവാഹ യജ്ഞം

കൊചാലുംമൂട്  ശ്രീ മഹാ ഭദ്രകാളി  ചാമുന്ടെശ്വരി ക്ഷേത്രം 2-ആം നവാഹ യജ്ഞം ശ്രീ പന്തളം രാജ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി .

Share on Google Plus

About Gulf Jobs

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ