സാമൂഹ്യവിരുദ്ധര്‍ സി.പി.ഐ. ഫ്ലെക്സ്‌ നശിപ്പിച്ചു.

പെരുമ്പുഴ: സി.പി.ഐ. സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പെരുമ്പുഴ മുക്കില്‍ വച്ചിരുന്ന ഫ്ലെക്സ്‌ ബോര്‍ഡ്‌ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധര്‍ നശിപ്പിച്ചു.


Share on Google Plus

About Gulf Jobs

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ