പെരുമ്പുഴ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗ്രൂപ്പ്‌ സംഗമം 2014Perumpuzha Facebook  & Whatsapp Group Members Planning for a small get-together on coming sunday 28th at Perumpuzha. Please call Pradeep 8281732791 for more details.


Share on Google Plus

About Gulf Jobs

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ