സംയുക്ത ക്രിസ്ത്മസ് ആഘോഷവും ഗാനശുശ്രൂഷയും

പെരുമ്പുഴ YMCA യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സംയുക്ത ക്രിസ്ത്മസ് ആഘോഷവും ഗാനശുശ്രൂഷയും 17 ആം തീയതിയില്‍ പെരുമ്പുഴ ഗവന്മേന്റ്റ്‌  LP സ്കൂളില്‍ വച്ച് നടക്കും.

Share on Google Plus

About Gulf Jobs

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ