വില്ലൂര്‍ മാടന്കാവ് ക്ഷേത്രം രണ്ടാമത് പ്രതിഷ്ടാവാര്ഷികവും തിരുവാതിരാ മഹോത്സവവും.

പെരുമ്പുഴ താഴം വില്ലൂര്‍ മാടന്കാവ് ക്ഷേത്രം പെരുമ്പുഴ. രണ്ടാമത് പ്രതിഷ്ടാവാര്ഷികവും തിരുവാതിരാ മഹോത്സവവും. 2012 ഫെബ്രുവരി 1 മുതല്‍ 5 വരെ.

Share on Google Plus

About Gulf Jobs

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ