പെരുംപുഴയിലെ ടാക്സികാരുടെ ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍

Binu            - 9526643984   - Toyota


Subhash      - 9847499692   - Qualis


Nizar           - 9605605423   - Xylo


Podi            - 9744719338   - Sumo


Shanavas    - 9746215009   - Sumo


Chandran  - 9656413579    - Ambassador


Haridas      - 9656705311    - Ambassador


Kunjumon - 9497129538    - Ambassador


Murugan   - 9961370606     - Ambassador

Share on Google Plus

About Gulf Jobs

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ